LAV
Tasarım Ekibi
Serhan Bayık
Ozan Bayık
Okan Bayık
Erol Yurdakul
A.Emre Mert
Müşteri
Lav
Yer
Kartal - Istanbul
Tarih
2013 - 2014
Alan
1500 m²

Türkiye’ nin önde gelen sofra camı ürticilerinden Gürallar’ in yeni markası “LAV” ve Gürallar yönetim kuruluna ait ofis projesidir. Genel konsept kurgusu, markanın kendi kurumsal kimliğinden hareketle oluşturulmuştur. Bu maksatla; açık ofis düzeninde, şeffaflığın maximize edildiği ve marka kurumsal renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir tasarım konsepti oluşturulmuştur. Ilave olarak, ofisin bir çok yerinde karşımıza çıkan diyagonal çizgi dokusu, marka logosunun devamlılığı anlamında yorumlanarak, birer iç mekan ögesine dönüştürülmüştür. Açık ofis konseptinin yarattığı dezavantajlardan akustik sorunlar ve açık ofislerin tekdüze sıkıcılığı; hem plan kurgusu, hem de özel malzeme kullanımı ile önlenmiştir. Bu doğrultuda, çalışma mekanlarının arasında, lounge ve kitaplıktan oluşan bir sosyalleşme alanı planlanmış ve açık ofislerin bahsedilen bu tekdüze sıkıcılığının önüne geçilmiştir. Ilave olarak açık ofislerde sıklıkla yaşanan akustik problemler, yüksek yoğunluklu camyünü panellerin tavanda, adeta asma tavan niteliğinde kullanımı ile önlenmiştir. Genel anlamda; tasarlanan bu ofis mekanının, kendi firma kimliği - faaliyet alanı ve kullanıcı profili ile örtüştürülmesi ve entegrasyonu temel tasarım problematiği olarak belirlenmiş; dolayısı ile mekana, aidiyet hissi kazandırılması hedeflenmiştir.