OSO
 

Hakkımızda

2007 yılında  Ozan Bayık, Serhan Bayık ve Okan Bayık  tarafından kurulan OSO Mimarlık Tasarım İnş. Dan. Ltd. Şti. mimarlık ve iç mimarlık hizmeti vermektedir. OSO Mimarlık, hızla gelişen ve değişen yeni tasarım metodları ve güncel malzeme bilgisini; inşaat ekonomisi ile estetik ve fonksiyonellik bağlamında birleştiren ve gelecek vizyonu ile harmanlayan bir tasarım sürecini benimsemiştir. Bu doğrultuda yaratıcı ve işlevsel bir tasarımda farklı bakış açılarının gerekliliğine inanmaktadır.

Bu fikirden yola çıkarak, birbiri ile oldukça ilişkili 3 disiplini – mimari, iç mimari ve inşaat mühendisliği – bünyesinde toplayarak; tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, uygulama, kontrol ve taahhüt hizmetleri veren OSO Mimarlık, gerek yurt içi, gerek yurt dışında farklı büyüklük ve çeşitlilikte projeler gerçekleştirmektedir. 

Amacımız, yalnızca yaratıcı ve özgün bir mimari değer oluşturmak değil; aynı zamanda işverenin yatırım ekonomisinin, tasarımın getirdiği katma değer ile optimizasyonunun sağlanmasıdır.

HİZMETLERİMİZ
1

MİMARİ TASARIM ve PROJELENDİRME

Mimari tasarım bizim için, iç mekandaki ihtiyaç ve talepler doğrultusunda köklenen ve dışa doğru büyüyen bir tasarım sürecidir. Kurumların ihtiyaç ve talepleri tasarımlarımızın ana mesnedini oluştururken; yapının kamusal kullanımı ile çevresine entegrasyonu, tasarım metodolojimizin önemli kriterlerini oluşturur. Ayrıca iyi tasarımın kazandırdığı katma değer ile bulunduğu çevrede önemli bir röper noktası oluşturmasını ve bir çekim gücü yaratmasını hedefleriz.

Ekibimiz ve gerekli danışmanlar eşliğinde, projenizin ilk safhasından, şantiye sonuna kadar olan süreçte; temel ihtiyaç ve gereksinimler, gelecek vizyonu, yatırım ekonomisi, çevresel ilişkiler – çekim merkezi oluşturma hedefi, sürdürülebilirlik ve yasal zorunlulukların tümü harmanlanarak en iyisine ulaşılır.

2

İÇ MİMARİ TASARIM ve PROJELENDİRME

İç mimari tasarım, bizim için sadece nitelikli ve güzel bir mekan yaratmaktan çok daha fazlasıdır. Mekanlarını tasarladığımız firma veya  kişilerin kurumsal kimlikleri ve marka kültürleri temel ihtiyaç ve gereksinimler çerçevesinde harmanlanır. Bu süreç ekibimizin haricinde, çeşitli mühendislikler ve gerekli danışmanlar ile birlikte yürütülerek, kusursuz hale getirilir.

Tüm projelerimizde, kullanıcı profili ve hedef müşteri kitlesinin marka kimliği ile örtüştürülmesi ile mekanlara kullanıcı aidiyeti ve bağlılık kazandırılması hedeflenir. Sonuç = mutlu kullanıcılar = performans ve iş verimliliği.

İşverenimizin yatırım ekonomisinin hem estetik, hem de fonksiyonellik bağlamında değer kazanması ve karşılık bulması, başlıca önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

3

UYGULAMA ve KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

İç mekan uygulama ve şantiye yönetimi oldukça kompakt ve detay yoğun bir içeriğe sahiptir. Birbirinden çok farklı disiplin ve uzmanlıkların, uyumlu ve koordineli bir birliktelik içerisinde yürütülmesi gerekir. Mekan bileşenlerini oluşturan mimari, mühendislik, güvenlik, peyzaj ile çevre ve ekoloji gibi farklı disiplinler birbirini etkiler ve biçimlendirir. Amacımız şantiyenin başlangıcından teslimine kadar, bu süreci kusursuz bir şekilde yönetmek ve neticede, proje safhasında yarattığımız hayalinize eksiksiz ulaşmaktır.

Şantiye başlangıcından, anahtar teslimine kadar olan bu süreçte:

  • Tüm malzeme ve ürün teslimleri, montaj ve işçilikler, gerekli test ve devreye alma işlemleri ile devir teslim süreci üzerinden şantiye yönetimi kusursuz bir şekilde yürütülür ve tamamlanır.
  • İş güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler eksiksiz olarak alınır.
  • Tecrübe ve deneyimlerimiz doğrultusunda, gerekli öngörü ve planlamalar yapılarak süreçteki olası riskler minimize edilir.
  • İş programına uyum ve zamanlamadaki hassasiyet başlıca önceliklerimizdendir.
EKİP

Okan Bayık

Mimar - Kurucu Ortak

İstanbul Teknik Üniversitesi

Serhan Bayık

İç Mimar - Kurucu Ortak

Dokuz Eylül Üniversitesi + Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ozan Bayık

İnşaat Müh. - Kurucu Ortak

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tunç Aka
Mimar

Mimar Sinan G.S.Ü.

Semra Halepli
Mimar

Yıldız Teknik Üni.

Şevki Özger
Mimar

İstanbul Aydın Üni.

Didem Erol
Mimar

Yıldız Teknik Üni.

Gülsenem Sütçü
Mimar

İstanbul Teknik Üni.

Efe Yılmaz
Mimar

Kocaeli Üniversitesi

Erkan Çeçen
Mimar

Marmara Üniversitesi

Oya Demir
Mimar

Sapienza Unv. of Rome

Aylin Özdemir
Mimar

Marmara Üniversitesi

Sinan Çalışkan
Mimar

Karadeniz Teknik Üni.

Tuğba Kılınç
Yük. Mimar

İstanbul Teknik Üni.

Bahar Çiçekçi
Mimar

Mimar Sinan G.S.Ü.

REFERANSLARIMIZ