OSO
 

Merzifon İş Merkezi

MERZIFON / AMASYA
business-center-design-merzifon-01
business-center-design-merzifon-05
is-merkezi-tasarimi-merzifon-02
is-merkezi-tasarimi-merzifon-03
is-merkezi-tasarimi-merzifon-04
is-merkezi-tasarimi-merzifon-06
business-center-design-merzifon-07

Merzifon iş merkezi tasarımı Amasya’nın en önemli caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’ ne ve Kara Mustafa Paşa Camii’ ne komşu bir konumda yer alır. Ayrıca parsele ulaşımı sağlayan yan sokaklar ile ilçenin merkez meydanlarından olan bu bölgeye direkt bağlantılıdır. Dolayısı ile gündüz ve gece kullanımında yoğun bir yaya trafiğine sahiptir. Bu noktadan hareketle, tasarımın en önemli çıkış noktası; parselin çevresindeki yollar ile yapının zemin kat dolaşım kurgusunun yaya trafiği ve kamusal dolaşımı destekleyecek ve arttıracak şekilde planlanmış olmasıdır. Bu maksatla, parselin sağ ve solunda yer alan “Muammer Aksoy Sokak” ve “Hal Sokak” tamamen yayalaştırılarak, yapı 2 koldan kent merkezine bağlanmıştır. Ayrıca parselin içerisinde bir iç sokak yaratılmış ve bu sokak ile yan sokaklar arasında bağlantılar kurularak bir “yayalaştırılmış sokak örüntüsü” elde edilmiştir. Kamusal hizmet ve esnaf birimlerinin tamamı zemin katta, bahsedilen yoğun yaya trafiğinin merkezinde konumlandırılmıştır. Oluşturulan iç sokaklar ile de yaya trafiğinin tüm birimlere ulaşımı sağlanarak esnaf yaşantısı desteklenmiştir.

Tasarım Ekibi :

Okan Bayık, Serhan Bayık, Ozan Bayık, Gülsenem Sütçü, B.Bahar Çiçekci

İşveren :

Merzifon Belediyesi

Tarih :

2017

Alan :

7500 m2

Yer :

Merzifon / Amasya