OSO

OSO Mimarlık Tasarım

Ofis Tasarımları ve Dekorasyonunda Akustik Konfor Nasıl Olmalı ve Örnekleri

 

Günümüzde, şirket yapılanmaları gereği ofis yerleşimlerinin %70’i açık ofis tipolojisinde planlanmaktadır. Bunun nedenleri olarak; elbette ki mekanı daha efektif kullanmak, kira giderlerini azaltmak ve ofis içi iletişimi arttırmak gibi birçok faktör etkin rol oynamaktadır. Ortalama bir ofis personeli günün yarısını çalışma arkadaşları ile iletişim ve etkileşim içerisinde geçirmektedir. Her ne kadar bu etkileşimin avantajları olan mekânsal ferahlık ve görsel derinlik hoş olsa da; oluşan gürültünün rahatsız edici boyutlara ulaşması dikkat dağılımı ve strese sebep olmaktadır.

Yapılan araştırmalar, hem ofis içi etkileşimin olduğu ortak alanların hem de konsantrasyon gerektiren sessiz çalışma alanlarının dengeli birlikteliğini önermektedir. Araştırma sonuçlarına göre %78 oranındaki ofis çalışanı, açık ofislerde akustik konfora gereksinim duyulduğunu belirtmektedir.

Ofis tasarımlarında akustik konforun sağlanması için yapılması gerekenler iç mimari tasarım sürecinde başlamalıdır. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken ana prensipler aşağıdaki 5 maddede özetlenmiştir.

  • Departman Yerleşim Düzeni

Ofis planlamasında departmanların konumları belirlenirken birbirleriyle kurdukları ilişki ve yakınlık düzeyinin yanı sıra, ürettikleri gürültü seviyesine göre planlamanın yapılması temel faktörlerden biridir. Örneğin pazarlama veya call-center ekipleri devamlı surette iletişim halinde oldukları için gürültü kaçınılmazdır. Bu durumun aksine finans veya yazılım gibi ekiplerin sessiz ortamlara ihtiyacı vardır. Doğru bir planlama ile ofis içi gereksiz gürültü oluşumu önlenerek akustik konfor sağlanabilir.

  • Ses Yutucu Akustik Malzemeler

Ofis tasarımlarında akustik konfor için ana prensip, sesin yankılanmasını ve çoğalmasını önleyecek ses yutucu malzeme kullanımıdır. Püskürtme esaslı bor alaşımlı özel malzemeler, yüksek yoğunluklu taşyünü paneller, tekstil tabanlı kumaş ve sünger yüzeyler ses yutucu özellikleriyle tercih edilmesi gereken akustik malzemeler arasındadır. İlave olarak zeminlerin halı ile kaplanması, belki de pek çoğumuzun farkına varmadığı ancak büyük yüzeyi ile etkin akustik konfor sağlayan önemli bir faktördür.

  • Peyzaj Düzenlemesi ve Bitkilendirme

Belirli bölgelere yerleştirilecek bitki ve peyzaj düzenlemeleri pek bilinmemekle birlikte önemli ölçüde ses yutucu yüzeyler oluşturarak akustik konfora ciddi katkı sağlar. Bu düzenlemeler aynı zamanda ofis içi bölücü seperasyon olarak da değerlendirilebileceği gibi, aynı zamanda görsel zenginlik yaratarak da mekanları zenginleştirecektir.

  • Çalışma Masaları – Alt Yüzey Kullanımı

Çalışma masaları, ortalama olarak bir ofis alanındaki yansıtıcı yüzeylerin %40’ını oluşturur. Önceki maddelerde bahsettiğimiz sesin yutulması prensibinden hareketle masa tablalarının alt yüzeyleri akustik malzemeler ile kaplanarak önemli ölçüde akustik konfor yaratılabilir.

  • Gürültü Yaratan Cihazlar

Dikkat dağılımı ve konsantrasyon eksikliği yaratan faktörler çoğunlukla beklenmedik ve istenmeyen seslerdir. Her ne kadar yazıcı, çay-kahve makineleri ve diğer elektronik ekipmanlar ofis yaşamının vazgeçilmez unsurları olsa da bu cihazların ürettiği gürültü açık ofislerde rahatsız edici düzeylere ulaşabilir.  Ofis tasarımında bu cihazların mümkün olduğunca çalışma alanlarından uzak ve ses izolasyonu ile korunaklı mekanlarda planlanması sesin gereksiz dağılımını kontrol altında tutarak konfor seviyesini yükseltecektir.

Açık ofis tasarımlarında bahsettiğimiz akustik konforun bir tasarım verisi olarak dikkate alınması, iç mekan tasarımlarına pozitif katkı yapan önemli bir mekan bileşenidir. OSO Mimarlık Tasarım olarak açık ofislerdeki akustik konfor, en çok önem verdiğimiz tasarım kriterlerinin başında gelmektedir. Bu noktada ses izolasyon malzemelerini özellikle tavan tasarımlarında mekan bileşenleri ile entegre ederek kullanmak, hem konfor seviyesini arttırmakta, hem de mekanın tasarım dilini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.

 

Ofis tasarımlarımızdaki özel akustik çözümleri takip edebileceğiniz örneklere buradan ulaşabilirsiniz.